Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszelkie informacje, które zostaną nam przez Państwa powierzone potrzebne są wyłącznie do płynnej realizacji zamówienia i nie będą przez nas udostępniane w jakichkolwiek celach innym instytucjom. Pozyskiwanie danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami). Każdy z Państwa ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i ewentualnego usunięcia swoich danych za pośrednictwem obsługi naszego sklepu.

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego
celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), poniżej wskazujemy
 informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:
1) zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
2) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,  przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
3) marketingu bezpośredniego naszych produktów w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
4) tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
 

Bezpieczeństwo karty płatniczej

Nad bezpieczeństwem kart płatniczych czuwa firma PolCard S.A., jedna z największych, działających na naszym rynku firm, obsługujących płatności elektroniczne i portal www.przelewy24 . System autoryzacji kart płatniczych i przelewów bankowych w PolCard S.A. charakteryzuje się najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Przelewy24 gwarantują wysoki standard bezpieczeństwa stosując systemy antyfraudowe, szyfrową komunikacje SSl, odseparowanie danych płacącego od sprzedawcy, weryfikację informacji o wpłacie. Ujawniane przez Państwa numery kart płatniczych nie są nigdzie przechowywane, ani tym bardziej wysyłane do sklepu internetowego, a podczas dokonywania transakcji są szyfrowane.

Pracownicy sklepu internetowego www.nest.com.pl na żadnym etapie realizacji zamówienia nie mają dostępu do jakichkolwiek informacji dotyczących kart płatniczych.